Våre tjenester
Storbyen Legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 3 leger.

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten, eksempelvis sykehus eller privatpraktiserende spesialist etter behov.

Våre tjenester omfatter eksempelvis;