Benny Adelved | Spesialist i Allmenn- og Samfunnsmedisin

Alexandra Utgaard | Spesialist i Almennmedisin

Azitah Hosseini  | Lege i spesialisering