Våre Tjenester

Storbyen Legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 3 leger; Benny Adelved , Alexandra Utgaard-Haugbro og Azitah Hosseini

Våre tjenester omfatter eksempelvis;

  • Enkle blodprøvetakinger
  • Fjerning av føflekker
  • Småkirurgi
  • Skadebehandling
  • Svangerskapskontroll
  • Gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten, eksempelvis sykehus eller privatpraktiserende spesialist etter behov.