Velkommen til Storbyen Legesenter
sentralt i sarpsborg
Storbyen Legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 3 leger

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten, eksempelvis sykehus eller privatpraktiserende spesialist etter behov.